null

Free standard shipping on orders over $75* (physical purchase only)

Koning Van Konings - Hillsong in Afrikaans

$1.30
Format:
Digital Download

"The story of the Gospel should never be treated or viewed as a relic - no matter how reverently one might err in that direction.  No, the Gospel is a NOW reality that requires a NOW response.  With origins before time and echoes beyond it, it stands at the intersection of eternity and our every-day present and beckons, urges, demands us to look.  Look at the Christ, the Son of God - bloodied for your sin and the sin of all humanity - repent and believe and take your place in the Story of all stories - the story of the King of Kings.”

“For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes: first to the Jew then to the Gentile.  For in the gospel the righteousness of God is revealed - a righteousness that is by faith from first to last.” – Romans 1:16-17

– Brooke Ligertwood

Die verhaal van die Evangelie moet nooit as 'n oorblyfsel behandel of gesien word nie - maak nie saak hoe eerbiedig 'n mens in daardie rigting dwaal nie. Nee, die Evangelie is 'n NOU-werklikheid wat 'n NOU-antwoord vereis. Met oorsprong voor die tyd en weerklank daarbuite, staan ​​dit by die kruising van die ewigheid en ons daaglikse hede en wink, dring aan, eis van ons om te kyk. Kyk na die Christus, die Seun van God - bebloed vir jou sonde en die sonde van die hele mensdom - berou en glo en neem jou plek in die verhaal van alle verhale - die verhaal van die Koning van die konings.     

“Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. 17In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: “Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.” – Romeine 1:16-17

– Brooke Ligertwood

 

Hillsong is passionate about creating music that resounds from villages and tribes to great cities and nations drawing people to worship the King of Kings. Our prayer is that Afrikaans recordings of these songs through Hillsong in Afrikaans will be a blessing to individuals and churches alike, as they worship Jesus Christ in spirit & in truth.  

Hillsong is passievol daaroor om musiek te vervaardig wat vanuit dorpies en stamme tot groot stede en nasies weerklink om mense saam te nooi om die Koning van konings te aanbid. Ons gebed is dat die Afrikaanse opnames van hierdie Hillsong-liedjies 'n seën vir sowel individue as kerke sal wees wanneer Jesus Christus in gees en in waarheid aanbid word.


Song lyrics and PDF downloads are available at this link.