Free standard shipping on orders over $75*

ShineWomen - 25 Journal Pack - Dutch

Please contact resources@hillsong.com

ShineWomen is a solutions focused personal development program that empowers women regardless of their cultural, educational or socio-economic background. The goal is to help individuals on their journey of discovering their personal value, resilience and potential.

Shine has been used globally by thousands of organisations in various settings including schools, refuges, ethnic & indigenous communities, religious groups, rural communities, correctional centres and girls homes. This 9 week course is divided into 3 week segments:

  • Worth: Discussion and activities centre on the intrinsic value of a human being
  • Strength: Building resilience through problem solving skills, making healthy choices and managing emotions
  • Purpose: Encouraging women to discover their potential and pursue their hopes and dreams

Includes 25 x ShineWomen Journals in Dutch


ShineWomen is een oplossingsgericht programma voor persoonlijke ontwikkeling dat vrouwen versterkt en opbouwt ongeacht hun culturele-, studie- of sociaal economische achtergrond. Het doel is om individuen op weg te helpen in het ontdekken van hun persoonlijke waarde, veerkracht en potentie.

Shine wereldwijd gebruikt door duizenden organisaties en instellingen zoals scholen, opvanghuizen, etnische- & inheemse gemeenschappen, religieuze groepen, afgelegen gemeenschappen, gevangenissen en vrouwenhuizen. Deze cursus van 9 weken is opgedeeld in delen van 3 weken:

  • Waarde: Discussies en activiteiten die zich centreren rond de wezenlijke waarde van een persoon.
  • Kracht: Ontwikkelen van veerkracht door probleemoplossende vaardigheden, het maken van gezonde keuzes en het beheren van emoties.
  • Doel: Vrouwen bemoedigen om hun potentie te ontdekken en hun verlangens en dromen na te jagen.

Bevat 25 x ShineWomen Dagboeken.